Finike

Finike Tarihi

Finike Güney batı Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Teke yarım adası olarak bilinen bölgede yer alan Finike’nin tarihi oldukça eskilere dayanmaktadır. Eski çağlarda Likya olarak bilinen bu bölgede birçok arkeolojik çalışma yapılmış ve tarihle ilgili birçok şeyi gün yüzüne çıkarmıştır. Yapılan çalışmalar bu bölgede MÖ 3. Bin yıldan beri iskân edinildiğini kanıtlamıştır. Fakat MÖ 3 bin yıllarda bölgede hangi medeniyetin yaşadığına dair bir ize rastlanmamıştır. Bölgeye yerleşen ilk insanlar hakkında da detaylı bir bilgiye ulaşılamamıştır. Eski dönemlerde Likya olarak bilinmesi sebebiyle bu bölgenin Likyalılara ait olabileceği ile ilgili birçok teori ortaya atılmıştır. Herodotos’tan edinilen bilgiye göre Likyalılar Girit’ten göç etmiş bir topluluktur. Fakat bu durumla ilgili de kesin bir sonuç bulunmamaktadır. Birçok tarihçinin farklı yorumları olması sebebiyle konu herhangi bir netliğe kavuşmamıştır. Bölge Bizans döneminde Araplar tarafından kısa süreli bir işgal altında kalmıştır. Arap saldırısı oldukça kısa sürmüş ve bu durum bölgeyi etkilememiştir.

Bizans hâkimiyetinin sona ermesinin ardından 1207-1308 tarihleri arasında Finike Anadolu Selçuklu devletinin himayesi altına girmiştir. Anadolu Selçuklu Devleti için önemli bir yerleşim yeri olan Finike’ye teke boyu yerleştirilmiştir. Belgeler ile kanıtlanmış olan bu bilgiler Selçuklu devleti ile ilgili bilgilere ulaşılmasına da olanak sağlamıştır. 1308-1361 yılları arasında ise Teke Boyları beyliğinin hâkimiyeti altına girmiştir. Bölgenin önemi Osmanlı devletinin Teke Boylarını ortadan kaldırma sürecine kadar devam etmiştir. Teke boylarının ortadan kaldırılmasından sonra Osmanlı himayesi altına girmiştir. 1426 yılında başlamış olan Osmanlı idaresi uzun bir süre boyunca devam etmiştir. 1.Dünya savaşı sırasında bölgenin kısa süreli olarak İtalya’nın işgali altında kalmıştır. Bu işgal 1919-1921 arasında sürmüştür.

Finike Coğrafyası

Batı Anadolu’nun en dağlık bölgesi olarak bilinmektedir. 2458 dönümlük alana dağılmış olan verimli bir ova içerisin de yer almaktadır. Yoğun dağ kütlelerinin bulunması sebebiyle ulaşım durumu sıkıntı yaratabilmektedir. Bölgede sahil kıyı şeridi de bulunmaktadır. İç ve sahil kesinleri arasın da doğal setler oluşmuştur. Bunun sebebi yüksek yamaçlı dağların bulunmasıdır. İklim konusunda coğrafyanın etkisi oldukça büyüktür. Bu setler sebebiyle görülmesi gereken ılıman iklim iç kesimlere ulaşamamaktadır. Yazları oldukça sıcak, kışları ise yağışlı geçmektedir.

Finike Ekonomisi

Oldukça verimli topraklara sahip olan bir bölgedir. Bölgenin toprak yapısı alüvyondur bu sebeple tarım konusunda gelişmiş bir bölgedir. Bölgenin ekonomisi 1965 yılından sonra artış göstermiştir. 1965 yılı sonrasın da dışarıya açılmaya başlanmış ve ekonomik faaliyetler gelişmiştir. Seracılık ve narenciye üretimi Finike bölgesi için oldukça önemlidir. Cumhuriyet döneminden sonra bölgede ki ovada bulunan bataklık kurutulmuştur. Kurutulan bataklıkta yet fıstığı üretimi başlamış ve önemli bir geçim kaynağı haline gelmiştir. Bölgenin coğrafi şartları sebebiyle hayvancılık gelişememiştir. Her ne kadar hayvancılık yapılsa da bunun sebebi ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması sebebiyledir ve ekonomiyi etkilememiştir. Bölgede ki bilinen bir diğer ekonomik değer ise Finike portakalıdır. Finike portakalı sadece Türkiye de değil dünyada ünlü olan bir portakal eşitidir. Bu portakal ile ilgili olarak birçok çalışma yapılmıştır. Portakalın kalitesi ve bunun sebepleri ile ilgili dünya çapında ki ünlü üniversiteler araştırma yapmıştır. Washington portakalı Türkiye de yetiştirilen en lezzetli ve kaliteli portakal çeşitlerinden biridir. Bu portakal çeşidinin üretimi bölgede oldukça yaygındır. Dış pazarlara da satılan bu portakal bölgenin tanınmasında oldukça etkili olmuş ve ekonomisini olumlu yönde etkilemiştir.

Finike Bölgesinde Görülmesi Gereken Yerler

Arykanda Antik Kenti

Antalya ilinin Finike ilçesin de yer alan bir antik kenttir. Yüksek kayalığın yanında ki yer anlamına gelen Arykanda bölgenin önemli tarihi yapılarından biridir. Kat kat teraslar ile kurulu olan bu kent oldukça büyüktür. Bölgeyi yürüyerek gezmek bir saati almaktadır. Kentle ilgili birçok arkeolojik çalışma yürütülmüş ve böyle halkı ile ilgili detaylı bilgiler elde edilmiştir. Bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu bu çalışmalar sonucunda kanıtlanmıştır. Erken bronz hakkında detaylı bilgilere ulaşılmıştır. Yapılan araştırmalar geç kalkolitik çağ ile de verilere ulaşılmasına olanak sağlamıştır. Yöre halkının sıklıkla ziyaret ettiği böyle turistlerin de uğrak mekânları arasında yer almaktadır. Şehir tarihinin İ.Ö 5 yy olduğu düşünülmektedir.

Limyra Antik Kenti

Finike’nin 9km kuzey doğusunda bulunan oldukça görkemli ve büyük bir kenttir. Doğal güzellikleri sebebiyle böylenin en çok ziyaret edilen yapılarından biridir. 1216 m yüksekliğe sahip bir dağın eteklerinde kurulmuştur. Likya medeniyetinin doğusunda yer alan başkenti olarak bilinmektedir. Dağın eteklerinde olan bu liman kenti denizden 5 km içeride yer almaktadır.

Kâfi Baba Türbesi

Bu türbe Finike bölgesinin 8 km kuzeyinde yer almaktadır. Lymra antik kent çevresinde bulunmaktadır. 1812 yılında vefat etmiş hasan Baba’ya ait bir türbedir. Hasan Baba Kaygusuz Abdal’ın dervişleri ile birlikte mısıra ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyaret sonrasın da mısır sultanının kızını iyileştirmiştir. Bu olay üzerine mısır sultanı büyük bir minnetle ödül vermek istemiştir. Hasan baba elinde bulunan boynuz şeklinde ki şişeyi yağla doldurmasını isteyerek ödülün bu olacağını söylemiştir. Fakat her türlü şeyi deneseler de boynuz şeklindeki kap yağ ile dolduramamıştır. Bunun üzerine hasan baba “kâfi” diyerek şişenin yağla dolmasına izin vermiştir. Bu olaydan sonra Hasan baba Kâfi Baba olarak anılmaya başlanmıştır. İlgi çekici bir hikâyeye sahip olması sebebiyle türbe turistlerin uğrak mekânı haline gelmiştir.

Zincirli Gök Mağara /Suluin Mağarası

Yerli halk tarafından incirli mağara olarak anılmaktadır. Oldukça gizemli olması sebebiyle gerek yerli halk gerekse turistler için merak uyandırıcı bir bölgedir. 80 metrelik bir giriş ağzına sahip olan bu mağara Asya kıtasının en derin mağarasıdır. Birçok araştırma yapılmasına rağmen günümüzde halen sırrı bilinmemektedir.

Finike gezilecek yerleri daha detaylı incelemek ve güzel bir Finike gezi rotası hazırlamak için “Finike’de Gezilecek En İyi 5 Yer” sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Finike Resimleri

limyra antik kenti
andrea doria koyu
limyra antik kenti
finike
rhodiapolis antik kenti
arykanda antik kenti

Finike Nerede? Nasıl Gidilir? Ulaşım Haritası

Haritayı Göster

Antalya İlçeleri Ana Sayfa